Translate website:   English    french        bulgarian                    Follow us:         

Открийте качествения превод!

Tue, 12/10/2013 - 11:43 -- scrypta

В последните години се наблюдава увеличаване обема на преведените и легализирани документи на български език и на български документи на чужди езици. Огромен е броят на хора, които имат нужда от тази услуга, поради свободното движение на стоки и услуги в зоната на ЕС и поради граждански и бизнес интереси от различно естество. Преводаческите услуги би трябвало не само да са достъпни за гражданите, но и да гарантират абсол​ютно качество в преводите.

Latest news

10 Dec, 2013 - 11:43 AM

В последните години се наблюдава увеличаване обема на преведените и легализирани документи на български език и на български документи на чу

06 Jul, 2013 - 3:13 PM

Administrative services
Completion of visa and Green card lottery application forms.

Newsletter

Stay informed on our latest news!

Subscribe to Zufolo newsletter feed